Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding

Door verschillende oorzaken of situaties kan een disbalans ontstaan tussen inkomsten en uitgaven. Zorgen over de financiële situatie en/of het ontstaan van schulden vergt emotioneel heel veel en kan leiden tot spanningen, slapeloosheid en lichamelijke klachten. Met behulp van budgetbegeleiding kom je (weer) in een gezonde financiële situatie.

De budgetbegeleiding door Stapsteen-begeleiding bestaat in eerste instantie uit een gratis intakegesprek. Als beide partijen akkoord gaan met het budget begeleidingstraject, wordt hiertoe een overeenkomst opgemaakt en ondertekend, waarin tevens prijsafspraken voor de begeleiding zijn vastgelegd. Na het begeleidingstraject wordt gratis nazorg verleend. Indien vervolgbegeleiding nodig blijkt te zijn wordt opnieuw een overeenkomst hiertoe gesloten. Waar nodig verwijst de budgetcoach door naar andere (hulpverlenende) instanties.

Tijdens het begeleidingstraject begeleidt Stapsteen-begeleiding cliënten bij

  • het verkrijgen van overzicht en inzicht in de persoonlijke (veranderde) financiële situatie
  • het zoeken naar besteding besparende en inkomen verruimende maatregelen
  • het contact leggen en maken van afspraken met eventuele schuldeisers
  • het toewerken naar een bestendig gezond bestedingspatroon

De dienstverlening van Stapsteen-Begeleiding gaat uit van het vermogen van cliënten tot (uiteindelijke) zelfredzaamheid.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Neem gerust contact op via het Contactformulier of via telefoonnummer 0629235211.

 

                                   

 

 

 

Reacties zijn gesloten.