Werkgevers

Op de werkvloer

Als werknemers een dierbare verliezen of in financiële problemen verkeren kunnen zij voor korte of lange periode uitvallen. Dit merkt u niet alleen op financieel gebied; het kost u ook veel tijd en energie. U kunt uw werknemers in deze precaire en veranderde levenssituatie helpen, zodat zij (weer) functioneren op de werkvloer.

Bij onverhoopt overlijden van een (dierbare van een) werknemer kunt u begeleiding aan de nabestaanden aanbieden. Deze namens de werkgever aangeboden nabestaandenbegeleiding, zowel op het emotionele als op het praktische vlak, wordt zeer op prijs gesteld. Als werkgever geeft u hiermee blijk dat u aandacht heeft voor de situatie van de nabestaanden en dat zij door u gezien worden.

Werknemers met financiële problemen functioneren minder goed dan anders en melden zich frequent ziek. In zeer ernstige situaties leggen schuldeisers beslag op het loon van een werknemer en wordt u geconfronteerd met allerlei regels en verplichtingen. U kunt zo’n werknemer te hulp schieten door budgetbegeleiding door Stapsteen-begeleiding aan te bieden en deze (gedeeltelijk) te bekostigen. De kosten van deze begeleiding zijn veel lager dan de kosten van (langdurige) uitval van de werknemer.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Neem gerust contact op via het Contactformulier of via telefoonnummer 0629235211.

Reacties zijn gesloten.