Nabestaandenbegeleiding

Nabestaandenbegeleiding 

De begeleiding bestaat uit een nazorggesprek waarin erkenning wordt gegeven aan alle emoties en gevoelens die nabestaanden ondergaan in een sfeer van vertrouwen en geheimhouding. Persoonlijk contact, oprechte aandacht, betrokkenheid en integriteit staan hierbij centraal.

Op praktisch gebied is Stapsteen-begeleiding onder andere van dienst bij het verkrijgen van inzicht in de rechten en plichten van de nabestaanden, alle praktische zaken en het geven van hulp bij alles wat met diverse instanties en organisaties geregeld dient te worden.

Desgewenst kan Stapsteen-begeleiding de praktische afwikkeling van de nalatenschap volledig van de nabestaanden overnemen. Of de executeur als gevolmachtigde ondersteunen. Daarbij werken wij met diverse partijen samen.

De ervaring leert dat nabestaanden pas echt kunnen rouwen nadat zorgen over praktische zaken weggenomen zijn.

Een nazorggesprek duurt gemiddeld twee uur. Enkele dagen na het gesprek ontvangt u een lijst met contactgegevens van diverse instanties en een overzicht van de praktische zaken die op korte of langere termijn geregeld moeten worden, geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie.

De dienstverlening van Stapsteen-Begeleiding gaat uit van het vermogen van de nabestaande(n) tot (uiteindelijke) zelfredzaamheid.

Stapsteen-begeleiding is aangesloten bij en werkt conform de richtlijnen van het Landelijk Platform Nabestaandenzorg. In de dienstverlening spelen daarom geen commerciële belangen, zoals het verkopen van een verzekering of een grafsteen.

.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Neem gerust contact op via het Contactformulier of via telefoonnummer 0629235211.

 

Reacties zijn gesloten.