Privacybeleid

Privacyverklaring

Stapsteen-begeleiding respecteert de privacy van cliënten en andere bezoekers van www.stapsteen-begeleiding.nl, hierna te noemen “de website”.

Stapsteen-begeleiding zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Stapsteen-begeleiding zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige  toepasselijke wet- en regelgeving.

Stapsteen-begeleiding zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Stapsteen-begeleiding verwerkt persoonsgegeven van cliënten in het kader van haar dienstverlening: budgetbegeleiding en nabestaandenbegeleiding.

Dit betreft de volgende persoonsgegevens:

  • naam, adres, woonplaats
  • e-mailadres
  • BSN-nummer
  • financiële en administratieve gegevens, die nodig zijn in het kader van de dienstverlening van Stapsteen-begeleiding.

Stapsteen-begeleiding gebruikt deze persoonsgegevens voor een optimale uitvoering van haar dienstverlening.

De persoonsgegevens worden onder meer in verband met het volgende doel verwerkt:

  • voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • voor het beantwoorden van vragen
  • voor communicatie en relatiebeheer.

De persoonsgegevens verwerken wij omdat:

  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt
  • de verwerking plaats vindt op basis van een wettelijke verplichting
  • de cliënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

Stapsteen-begeleiding verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als een andere partij persoonsgegevens voor ons verwerkt, heeft Stapsteen-begeleiding met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart Stapsteen-begeleiding uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De cliënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn / haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u hiervoor contact met Stapsteen-begeleiding opnemen. De contactgegevens staan onder deze privacyverklaring.

Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze website vraagt Stapsteen-begeleiding toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze website verwerken we volgens deze privacyverklaring.

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Stapsteen-begeleiding is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites, die niet onder het beheer van Stapsteen-begeleiding vallen.

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Stapsteen-begeleiding
e-mail: info@stapsteen-begeleiding.nl

Reacties zijn gesloten.